Påmindelser annulleret

Modtagelse af fakturapåmindelser blev annulleret